Vitajte!

Vitajte na stránkach Materskej školy pri zdravotníckom zariadení na Limbovej ulici č. 1 v Bratislave.

Ponúkame vám základné informácie z našej histórie, súčasnosti i o niektorých plánoch do budúcnosti.

Prostredníctvom nasledujúcich riadkov sa dozviete, čím je naša práca špecifická, kde máme svoje pracoviská, ale i to, čo robíme s deťmi, pre deti, ich rodičov i zamestnancov materskej školy.

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy pri zdravotníckom zariadení za školský rok 2020/2021.docx
Kolektívna zmluva 2020-2021