Vitajte!

Vitajte na stránkach Materskej školy pri zdravotníckom zariadení na Limbovej ulici č. 1 v Bratislave.

Ponúkame vám základné informácie z našej histórie, súčasnosti i o niektorých plánoch do budúcnosti.

Prostredníctvom nasledujúcich riadkov sa dozviete, čím je naša práca špecifická, kde máme svoje pracoviská, ale i to, čo robíme s deťmi, pre deti, ich rodičov i zamestnancov materskej školy.

Milí rodičia,
Vzhľadom na vážnosť aktuálnej situácie súvisiacej s možnosťou šírenia nového koronavírusu, sme museli až do odvolania prerušiť v Materskej škole pri zdravotníckom zariadení, Limbová 1 v Bratislave výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Viac informácií nájdete v časti „SPOLUPRÁCA S RODIČMI“

Výročná správa 2018-2019
Kolektívna zmluva 2020