VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA NA RIADITEĽA MŠ PRI ZZ, LIMBOVÁ 1, BRATISLAVA

Deti sú ako motýle vo vetre. Niektoré sa dostanú vyššie ako ostatné, ale každé z nich lieta podľa svojich schopností a možností, najlepšie ako sa len dá.

Nemáme dôvod ich porovnávať. Všetky sú jedinečné a všetky sú prekrásne.

Na každého „motýlika“ sa tešia učiteľky z materskej školy.

Vitajte!

na stránkach Materskej školy pri zdravotníckom zariadení na Limbovej ulici č. 1 v Bratislave.

Ponúkame vám základné informácie z našej histórie, súčasnosti i o niektorých plánoch do budúcnosti.

Prostredníctvom nasledujúcich riadkov sa dozviete, čím je naša práca špecifická, kde máme svoje pracoviská, ale i to, čo robíme s deťmi, pre deti, ich rodičov i zamestnancov materskej školy.