Vitajte!

Vitajte na stránkach Materskej školy pri zdravotníckom zariadení na Limbovej ulici č. 1 v Bratislave.

Ponúkame vám základné informácie z našej histórie, súčasnosti i o niektorých plánoch do budúcnosti.

Prostredníctvom nasledujúcich riadkov sa dozviete, čím je naša práca špecifická, kde máme svoje pracoviská, ale i to, čo robíme s deťmi, pre deti, ich rodičov i zamestnancov materskej školy.

Milí rodičia,
Vzhľadom na vážnosť situácie súvisiacej s možnosťou šírenia nového koronavírusu, sme museli v čase od 12. 3. 2020 do 29. 5. 2020 prerušiť v Materskej škole pri zdravotníckom zariadení, Limbová 1 v Bratislave výchovno-vzdelávaciu činnosť.

MOMENTÁLNE JE MATERSKÁ ŠKOLA OPÄŤ V PLNEJ PREVÁDZKE.

Výročná správa 2018-2019
Kolektívna zmluva 2020