Podujatia pre deti

Hospitalizovaným deťom spríjemňujeme pobyt v nemocnici prípravou a organizovaním mnohých kultúrnych, spoločenských a zábavných podujatí i stretnutí detí so známymi slovenskými i zahraničnými umelcami. Títo bez nároku na honorár vymenia „dosky, ktoré znamenajú svet“, veľké koncertné sály a pódiá za priestor v nemocnici, aby mohli svojim vystúpením kompenzovať deťom ich obmedzené aktivity, zapríčinené prísnym nemocničným režimom.

Medzi tradičné podujatia, ktoré organizujeme v spolupráci s vedením NÚDCH a so základnou školou pri zdravotníckom zariadení patria oslavy Mikuláša a MDD. Na ich prípravách i úspešnom priebehu, ale i na kvalite výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, sa nie malou mierou podieľajú svojimi finančnými príspevkami a darmi naši sponzori.

Ceníme si, že medzi nami existujú ľudia, ktorým nie je ľahostajný osud chorých detí v nemocnici.  Všetkým touto cestou v mene detí úprimne ďakujeme a veríme, že v podobnej spolupráci budeme pokračovať i v ďalších rokoch.

Číslo darovacieho účtu: SK93 8180 0000 0070 0010 6712

  • Oslavy Mikuláša 2010
  • Tvorivé dielne (január 2013)
  • Divadlo Bum-Bác s predstavením Žabí princ (máj 2013)
  • Karnevalová zábava
  • Na ľudovú nôtu - oslavy MDD na Klinike infektológie a geografickej medicíny

             Plán kultúrnych a záujmových činností na rok 2022/2023

SEPTEMBER
Psíček a mačička v krajine ovocia a zeleniny – výstava detskej výtvarnej tvorby v priestoroch NÚDCH

OKTÓBER
Deduško, babička, radi vás máme – nácvik básne, vytváranie pozdravov a drobných darčekov pre starých rodičov,
Život v lese „Dobrý deň zvieratká!“ – výstava detskej výtvarnej tvorby v priestoroch NÚDCH
Svetový deň umývania rúk – OMEP

NOVEMBER
Ako tie najkrajšie kvety, dostali sme darom deti – výstava detskej výtvarnej tvorby v priestoroch NÚDCH (podujatie z iniciatívy SV OMEP pri príležitosti dňa materských škôl)

DECEMBER
Medovníkové Vianoce – výstava detskej výtvarnej tvorby v priestoroch NÚDCH zameraná na regionálne zvyky
Mikuláš 2022 – Mikuláš, anjel a čert prinesú deťom darčeky (v spolupráci so základnou školou pri zdravotníckom zariadení a riaditeľstvom NÚDCH)

JANUÁR
Ľadové kráľovstvo – výstava detskej výtvarnej tvorby v priestoroch NÚDCH

FEBRUÁR
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde… – zábavné hry, súťaže, hudba a tanec v maskách

MAREC
Ako Macka Uška zub bolel – výstava detskej výtvarnej tvorby v priestoroch NÚDCH

APRÍL
Slnce svieť a žiar, privítaj s nami novú jar – výstava detskej výtvarnej tvorby v priestoroch NÚDCH

MÁJ
Mamka, ocko, keď som s vami, veľkú radosť mám a preto vám zo srdiečka tento darček dám – workshop ku dňu rodiny (vytváranie darčekov pre rodičov, príbuzných, opatrovníkov)

JÚN
Farebný svet detí – vytváranie kvetov a výzdoby k oslavám MDD
MDD – oslavy medzinárodného dňa detí s hudbou, tancom a darčekmi (v spolupráci so základnou školou pri zdravotníckom zariadení a riaditeľstvom NÚDCH)- kreslenie obrázkov alebo vytváranie drobných darčekov pre oteckov