Podujatia pre deti

Hospitalizovaným deťom spríjemňujeme pobyt v nemocnici prípravou a organizovaním mnohých kultúrnych, spoločenských a zábavných podujatí i stretnutí detí so známymi slovenskými i zahraničnými umelcami. Títo bez nároku na honorár vymenia „dosky, ktoré znamenajú svet“, veľké koncertné sály a pódiá za priestor v nemocnici, aby mohli svojim vystúpením kompenzovať deťom ich obmedzené aktivity, zapríčinené prísnym nemocničným režimom.

Medzi tradičné podujatia, ktoré organizujeme v spolupráci s vedením NÚDCH a so základnou školou pri zdravotníckom zariadení patria oslavy Mikuláša a MDD. Na ich prípravách i úspešnom priebehu, ale i na kvalite výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, sa nie malou mierou podieľajú svojimi finančnými príspevkami a darmi naši sponzori.

Ceníme si, že medzi nami existujú ľudia, ktorým nie je ľahostajný osud chorých detí v nemocnici.  Všetkým touto cestou v mene detí úprimne ďakujeme a veríme, že v podobnej spolupráci budeme pokračovať i v ďalších rokoch.

Číslo darovacieho účtu: SK93 8180 0000 0070 0010 6712

  • Oslavy Mikuláša 2010
  • Tvorivé dielne (január 2013)
  • Divadlo Bum-Bác s predstavením Žabí princ (máj 2013)
  • Karnevalová zábava
  • Na ľudovú nôtu - oslavy MDD na Klinike infektológie a geografickej medicíny

Plán kultúrnych a záujmových činností na rok 2023-2024

SEPTEMBER
Obrúsok prestri sa zdravými dobrotami! – tvorivé dielne spojené s výstavou v priestoroch pred posluchárňami
Farby babieho leta – výstava detskej výtvarnej tvorby v priestoroch NÚDCH

OKTÓBER
Milovanej babke a dedkovi – vytváranie pozdravov a drobných darčekov pre starých rodičov
Oslavy Dňa materských škôl na Slovensku – blok zábavných aktivít pre rodičov a deti
My sme malí škôlkari, všetko sa nám podarí – celoštátna výtvarná prehliadka organizovaná Slovenským výborom Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu OMEP ku Dňu materských škôl

NOVEMBER
Veverička Dorka a jej lesná škôlka – tvorivé dielne pri príležitosti Medzinárodného dňa stromov 

DECEMBER
Mikuláš 2022 – Mikuláš, anjel a čert prinesú deťom darčeky (v spolupráci so základnou školou pri zdravotníckom zariadení a riaditeľstvom NÚDCH)

JANUÁR
Sniežik sa nám chumelí, zima je zimička – tvorivé dielne spojené s výstavou v priestoroch NÚDCH

FEBRUÁR
Morena, Morena – súťaž o najkrajšiu Morenu a fašiangovú masku
Chorý Macko v nemocnici – tvorivé dielne pri príležitosti Svetového dňa chorých 

MAREC
Les dýcha priateľstvom, treba doňho zájsť. Nájdeš tam pokoj, nájdeš tam zemský raj – výstava detskej výtvarnej tvorby v priestoroch NÚDCH, venovaná Medzinárodnému dňu lesov
Dunaj, k našim službám! – tvorivé dielne na tému Svetový deň vody, spojené s výstavou v priestoroch NÚDCH

APRÍL
Zajko Hopsajko – Veľkonočné sviatky, zvyky, tradície – pletenie korbáčov a zdobenie vajíčok netradičnými technikami 
Zem je jediná a jedinečná – výstava 3D diel z rúk našich detí, ku Dňu Zeme

MÁJ
Včielka – najdôležitejší hmyz na planéte – súťaž vo vytváraní „hotela pre včielky“ z odpadového materiálu

JÚN
MDD – oslavy Medzinárodného dňa detí s hudbou, tancom a darčekmi (v spolupráci so základnou školou pri zdravotníckom zariadení a riaditeľstvom NÚDCH)- kreslenie obrázkov alebo vytváranie drobných darčekov pre oteckov