Podujatia pre deti

V snahe kompenzovať hospitalizovaným deťom útrapy spojené s pobytom v nemocnici, snažíme sa im toto obdobie čo najviac spríjemniť organizovaním mnohých kultúrnych, spoločenských a zábavných podujatí. Sú to rôzne divadelné predstavenia, koncerty, stretnutia so známymi osobnosťami alebo tvorivé dielne. Za týmto účelom pozývame do priestorov nemocníc hostí, ktorí sú bez nároku na odmenu ochotní venovať chorým deťom svoj čas a úsilie. Patria sem herci, populárni speváci, hudobníci alebo tanečníci či recitátori. Sú z kruhu amatérov i profesionálov a pomáhajú nám pri viacerých príležitostiach s programom pre deti.

Toto všetko by ale nebolo možné bez podpory zo strany sponzorov. Ceníme si všetky formy a spôsoby pomoci. Od nákupu hračiek a darčekov pre deti až po finančné príspevky určené povedzme na nákup sladkostí a ovocia do mikulášskych balíčkov.

S uspokojením možno konštatovať, že keď treba, nájde sa dosť ľudí, ktorí majú pochopenie pre neľahkú situáciu hospitalizovaných detí. Vďaka nim sa nám každoročne darí pripraviť nejedno pekné predpoludnie či program pri príležitosti osláv sviatkov. Všetkým touto cestou v mene detí úprimne ďakujeme a veríme, že v podobnej spolupráci budeme pokračovať i v ďalších rokoch.

Číslo darovacieho účtu: SK93 8180 0000 0070 0010 6712

  • Oslavy Mikuláša 2010
  • Tvorivé dielne (január 2013)
  • Divadlo Bum-Bác s predstavením Žabí princ (máj 2013)
  • Karnevalová zábava
  • Na ľudovú nôtu - oslavy MDD na Klinike infektológie a geografickej medicíny

             Plán kultúrnych a záujmových činností na rok 2018/2019

September

Výtvarná súťaž

Október

Tvorivé dielne „Jeseň pani bohatá“
Súťaž o najkrajšieho šarkana a ježka (KIGM)

November

Divadelné predstavenie
Bábkové divadlo

December

Divadelné predstavenie
Veľký kultúrny program „Vitaj u nás Mikuláš“ v spolupráci, s vedením NÚDCH BA a Základnej školy pri zdravotníckom zariadení. Účinkujú známi herci, speváci, tanečníci a detské umelecké súbory.

Január

Tvorivé dielne – Snehová nádielka

Február

Maškarný ples

Marec

Bábkové predstavenie

Apríl

Tvorivé dielne „Maľované veľkonočné radovánky“
Divadelné predstavenie

Máj

Program ku Dňu matiek (elokované pracoviská)
Divadelné predstavenie
Bábkové predstavenie

Jún

Veľký kultúrny program „Oslavy MDD“ v spolupráci s vedením NÚDCH BA a Základnej školy pri zdravotníckom zariadení. Účinkujú známi herci, speváci, tanečníci a detské umelecké súbory.

Umelci so srdcom – bublinová show (Nemocnica Cyrila a Metoda)

Kalendár MŠ 2019