Podujatia pre deti

Hospitalizovaným deťom spríjemňujeme pobyt v nemocnici prípravou a organizovaním mnohých kultúrnych, spoločenských a zábavných podujatí i stretnutí detí so známymi slovenskými i zahraničnými umelcami. Títo bez nároku na honorár vymenia „dosky, ktoré znamenajú svet“, veľké koncertné sály a pódiá za priestor v nemocnici, aby mohli svojim vystúpením kompenzovať deťom ich obmedzené aktivity, zapríčinené prísnym nemocničným režimom.

Medzi tradičné podujatia, ktoré organizujeme v spolupráci s vedením NÚDCH a so základnou školou pri zdravotníckom zariadení patria oslavy Mikuláša a MDD. Na ich prípravách i úspešnom priebehu, ale i na kvalite výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, sa nie malou mierou podieľajú svojimi finančnými príspevkami a darmi naši sponzori.

Ceníme si, že medzi nami existujú ľudia, ktorým nie je ľahostajný osud chorých detí v nemocnici.  Všetkým touto cestou v mene detí úprimne ďakujeme a veríme, že v podobnej spolupráci budeme pokračovať i v ďalších rokoch.

Číslo darovacieho účtu: SK93 8180 0000 0070 0010 6712

  • Oslavy Mikuláša 2010
  • Tvorivé dielne (január 2013)
  • Divadlo Bum-Bác s predstavením Žabí princ (máj 2013)
  • Karnevalová zábava
  • Na ľudovú nôtu - oslavy MDD na Klinike infektológie a geografickej medicíny

             Plán kultúrnych a záujmových činností na rok 2019/2020

September

Výtvarná súťaž

Október

Tvorivé dielne „Jeseň pani bohatá“
Súťaž o najkrajšieho šarkana a ježka (KIGM)

November

Divadelné predstavenie
Bábkové divadlo

December

Divadelné predstavenie
Veľký kultúrny program „Vitaj u nás Mikuláš“ v spolupráci, s vedením NÚDCH BA a Základnej školy pri zdravotníckom zariadení. Účinkujú známi herci, speváci, tanečníci a detské umelecké súbory.

Január

Tvorivé dielne – Snehová nádielka

Február

Maškarný ples

Marec

Bábkové predstavenie

Apríl

Tvorivé dielne „Maľované veľkonočné radovánky“
Divadelné predstavenie

Máj

Program ku Dňu matiek (elokované pracoviská)
Divadelné predstavenie
Bábkové predstavenie

Jún

Veľký kultúrny program „Oslavy MDD“ v spolupráci s vedením NÚDCH BA a Základnej školy pri zdravotníckom zariadení. Účinkujú známi herci, speváci, tanečníci a detské umelecké súbory.