Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška na vernisáži výstavy v priestoroch Bratislavského hradu (september 2013)