Príhovor riaditeľky MŠ Mgr. Eriky Lukáčekovej na vernisáži v priestoroch Bratislavského hradu (september 2013)