Riaditeľ nemocnice doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc. pri zápise do kroniky – Výstava výtvarných prác detí hospitalizovaných v DFNsP Bratislava (september 2013)