Výstava výtvarných prác detí hospitalizovaných v DFNsP Bratislava (september 2013)