Stretnutie detí s policajným psovodom a jeho zverencami (MDD 2011)