Vendula Svobodová píše do našej kroniky (MDD 2011)