Ukážka práce členov policajného zboru – oslavy MDD 2011