Na ľudovú nôtu – oslavy MDD na Klinike infektológie a geografickej medicíny