Deti súťažili v speve i v recitovaní. (Mikuláš 2010)