Symbolické vypúšťanie balónov s prianiami – MDD 2014