ČAROVNÁ ZIMA – Výstava detskej výtvarnej tvorby (január 2021)