MEDZINÁRODNÝ DEŇ LEKÁROV. Tvorba drobných darčekov – október 2020