DEŇ ZDRAVIA A ZDRAVEJ VÝŽIVY – Deň plný aktivít zameraných na zdravé stravovanie. Výtvarná súťaž s výstavou (apríl 2021)